Tänk på detta innan du börjar kompostera

Planera gärna din kompostering innan du börjar. Tag kontakt med din kommun för att se vad som gäller och vilken hjälp du kan få. Många kommuner sänkter sophämtningsavgifter till dem som komposterar och subventionerar även ibland kompostbehållare. En ansökan krävs i vissa kommuner för att få kompostera hemma på tomten. Ansökan är oftast gratis.

Som första steg bör du sträva efter att få en så lätthanterlig kompost som möjligt. Lägg extra stor vikt vid valet av kompostbehållare. Behållaren ska placeras på en så skuggig plats som möjligt. Innan du börjar bör sorteringen i köket först lösas. Det finns ett flertal olika produkter som t ex hinkar och behållare som är avsedda för sopsortering. Tänk på att hinken för hushållsavfall måste ha ett lock. Det kan också vara bra att ha en behållare för strömaterialet nära komposten. Behållaren måste dock hålla strömaterialet torrt.

Något annat att tänka på är att en nyinköpt eller nybyggd kompost i stort sett är ”steril” vad gäller förekomsten av mikroorganismer. När du börjar att kompostera är det därför bra att låna lite kompostmassa från en ”gammal” kompost, och lägga detta i botten på den nya tillsammans med t ex hushållsavfall och grenar. Kompostprocessen kommer då snabbt igång.