När är komposten färdig?

När komposten inte längre känns varm är den färdig. Avfallet har då brutits ned till ett mörkt och kornigt material, som ser ut och luktar som jord.

Den färdiga komposten har ett högt näringsvärde. Innan du använder det, blanda upp med 3-5 delar jord, torv, sand etc. beroende på användningsområde.

Det kan vara en fördel om du har två kompostfack. När det ena är fullt lägger man avfallet i det andra facket. Processen i det gamla facket hinner avstanna under tiden och komposten får svalna något innan den töms.