Olika typer av komposter

De två vanligaste typerna av komposter är varmkompost och trädgårdskompost (kallkompost).

Varmkomposten är avsedd för hushållsavfall. Nedbrytningen sker under hög värme, ca 60-70 grader och mycket snabbt (2-4 veckor). Nedbrytningen sker huvudsakligen av mikroorganismer/nedbrytare som utvecklas och lever av det kväverika avfallet och syre.

Vissa krav ställs på kompostbehållaren vad det gäller värmekompost. Den skall kunna hålla värmen (nedbrytningsprocessen igång). Använder man komposten under vinterhalvåret måste den vara isolerad. Ventilationshål måste finnas på behållaren för syretillförseln men samtidigt skydda mot skadedjur.

Komposten ställer en viss omsorg, men i gengäld omvandlas hushållsavfallet snabbt till näringsrik kompost. Denna typ av kompostering blir allt vanligareoch ställer lite högre krav än trädgårdskomposten.

Trädgårdskomposten är mer anspråkslös. Det tar längre tid med nedbrytningen och den sköts huvudsakligen genom maskarnas försorg. Komposten behöver ingen direkt skötsel eller speciell behållare.

Lämpligt avfall för trädgårdskomposten är det mesta från din trädgård, t.ex. gräsklipp, grenar, ogräs (ej fröställningar), löv, fallfrukt m.m.
Nedbrytningen startar så fort du lägger trädgårdsavfallet i en hög.

Man även lägga hushållsavfall på trädgårdskomposten, men skadedjur dras då gärna till den oskyddade komposten. Mossan i din gräsmatta ska man ej kopostera. Den bryts inte ner utan fortsätter leva i komposten. Kör hellre mossan till tippen där den sedan bränns.