Vad är kompostering?

Kompostering är en gammal metod att ta tillvara hushålls- och trädgårdsavfall.
Det är en biologisk nedbrytningsprocess av organiskt material.

Vid nedbrytningen bildas värme. Olika mikroorganismer börjar ”arbeta” vid olika tempraturer. När nedbrytningsprocessen är som mest aktiv kan temperaturen stiga till ca 75 grader. Vi kan påskynda nedbrytningen med olika typer av kompostering.
När avfallet har förmultnat kan man använda det tillett alldeles utmärkt jordförbättringsmedel till rabatter och växter.

Vi skapar ett kretslopp genom att kompostera. Sopberget minskas och det är bättre för miljön.