Varför ska man kompostera?

Avfallsmängden minskas: Upp till hälften av vikten av hushållsavfallet utgörs av organiskt material som kan komposteras hemma.

Vi får värdefull jord för trädgården och krukväxter genom att näringsämnen återvinns. Kompostjord behöver spädas ut eftersom den är så näringsrik (en del kompostjord till 5 delar gammal jord) innan växter kan planteras in den.

Genom minskad avfallsmängd minskar också transportbehovet för sophämtning. Detta leder till att det blir mindre avgaser! Därmed gör vi en miljöförbättring.

Många kommuner sänker sophämtningsavgiften till hushållskomposterare