ZONKARTA

Leta fram den zon som är aktuell för din egen del.

Alla vedartade växter hos din trädgårdsmästare är markerade med den zonbeteckning som passar dem bäst.

zonkarta2